0324 233 3231 0324 329 4343 info@cuneytekmensurucukursu.com
IMG-LOGO
Anasayfa / Eğitim Sistemi / Teorik Eğitim

Teorik Eğitim

IMG-COURSE

1.PROJEKSİYONLU GÖRSEL ESASLI TEORİK EĞİTİM

Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan araçların çocuğun duyularına hitap etmesi öğrenmelerin kalıcı olması açısından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organını içine alırsa, öğrenme olayı o oranda kalıcı ve nitelikli olmaktadır. Bu nedenle, araçların seçiminde çocuğun görsel ve işitsel duyularını devreye sokacak araçlar olmasına dikkat edilmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, insanlar okuduklarının %10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin % 30’unu, hem gördüklerinin hem de duyduklarının % 50’sini, görüp işittiklerinin ve söylediklerinin %80’ nini, görüp, işitip, dokunup, söylediklerinin % 90’ ını hatırlamaktadır. Bu sonuçlar, öğretmenin eğitim ortamında mutlaka en az bir eğitim aracı ve gerecini /materyalini kullanması gerektiğini göstermektedir.

            Projeksiyon aleti eğitimin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım alanları;

  • Eğitim ve öğretim süreci içerisinde öğretmen etkinliğinin yanı sıra görsel etki yaratmak
  • Öğrencilerin süreç içerisinde dikkatlerini yüksek tutmak
  • Anlatım yöntemini kullanırken beş duyu organından bir tanesini daha aktif hale getirmek
  • Sunuş yolunu etkin kullanabilmek
  • Dersi tek yönlü olmaktan azda olsa kurtarmak (sadece öğretmenin aktif olmasının yanı sıra öğrencinin de gördükleri karşısında aktif olmasını sağlamak)
  • Dersler anlatılması güç olan noktalara daha rahat değinebilmek, çeşitli görsel öğeler sunabilmek
  • Boyut olarak büyük olan ya da sınıf ortamında bulundurulması güç olan materyalleri, nesneleri ya da kişileri ortamda resimleri ya da videoları yardımı ile sunabilmek
  • Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları tüm öğrenciler ile paylaşmak ve onlara sunabilmek
  • Öğretmenin bir defa da birden çok öğrenciye aynı anda elektronik ortamdaki bilgileri aktarıp sunabilmek ve paylaşabilmek